GP bilvård i Lenhovda

Projekt "Från utanförskap till Innanförskap"

GP Bilvård Lenhovda

Geparden Produktion bedriver sedan Januari 2021 ett 6 månaders bilvårdsprojekt i Lenhovda med stöd av Sydost Leader /Jordbruksverket. Projektet vänder sig till långtidsarbetslösa och syftar till att ge deltagarna möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Projektet ger deltagarna kompetensutveckling både teoretiskt och praktiskt genom att använda bilvård som verktyg, språkträning och samhällsorientering ingår också. 

Projektet bedrivs i samarbete med Uppvidinge kommun och Arbetsförmedlingen.