3:e steget på väg mot arbete

3-e steget till arbete

Projekt 3:e steget på väg till arbete vill skapa förutsättning för utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor och män med lägre utbildningsbakgrund att närma sig arbete eller utbildning. 

Målgruppen kompetens

Genom att stärka och ge målgruppen kompetens vill projektet att den enskilde deltagare skall närma sig egen försörjning `från bidrag till att betala skatt`

Syftet med projektet är att underlätta för långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor och män att ta sig in på svenska arbetsmarknaden.